صنایع غذایی ماهور

محصولات

کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی غذایی سالم و جزء غذاهای سنتی ما ایرانیان ...

کوکو سبزی

کوکوسبزی یک غذای سنتی ایرانی ست که اکنون می توانید به سادگی ...

کباب لقمه

پاپلس بار دیکر با محصول جدیدی درگروه غذاهای سنتی به نیاز ...

کباب شامی

شامی کباب غذایی ست که پاپلس آن را برای طرفداران غذاهای سنتی ...

جوجه کباب زعفرانی

جوجه کباب زعفرانی غذای همیشگی سفرهای ما ایرانیان در مهمانی ...