محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

ناگت مرغ سوخاری

ناگت مرغ از خوشمزه ترین غذاهای پاپلس است. به آسانی آماده می شود .
شرح

ناگت مرغ از خوشمزه ترین غذاهای پاپلس است. به آسانی آماده می شود .

چربی
نام محصول ناگت مرغ سوخاری