محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

سینه مرغ سوخاری

گوشت سینه مرغ بعد از پاکسازی و قطعه بندی خرد شده و پس از شکل دهی به آرامی پوشش سوخاری داده می شود. در پایان با عبور از فر پخته شده و آماده ی مصرف می گردد.
شرح

گوشت سینه مرغ بعد از پاکسازی و قطعه بندی خرد شده و پس از شکل دهی به آرامی پوشش سوخاری داده می شود. در پایان با عبور از فر پخته شده و آماده ی مصرف می گردد.