محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

ساندویچ آماده فیله مرغ پاپلس

ساندویچ فیله مرغ پاپلس محصولی خوشمزه و مناسب برای میان وعده های شماست تا آن را جایگزین میان وعده های روزانه با ارزش غذایی کم قراردهید.
شرح

ساندویچ فیله مرغ پاپلس محصولی خوشمزه و مناسب برای میان وعده های شماست تا آن را جایگزین میان وعده های روزانه با ارزش غذایی کم قراردهید.