محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

ساندویچ آماده فلافل پاپلس

ساندویچ فلافل پاپلس میان وعده ای پرانرژی و خوشمزه برای تامین نیاز روزانه شما در ساعات تحصیل و کار می باشد.
شرح

ساندویچ فلافل پاپلس میان وعده ای پرانرژی و خوشمزه برای تامین نیاز روزانه شما در ساعات تحصیل و کار می باشد.