محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

ناگت مرغ وقارچ

ناگت مرغ و قارچ حاوی پروتئین و غنی از مواد مغذی مورد نیاز برای فعالیت های روزانه شماست. آن را به آسانی آماده کرده و میل کنید.
شرح

ناگت مرغ و قارچ حاوی پروتئین و غنی از مواد مغذی مورد نیاز برای فعالیت های روزانه شماست. آن را به آسانی آماده کرده و میل کنید.

چربی
نام محصول ناگت مرغ وقارچ