محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

ساندویچ آماده کوکوسیب زمینی پاپلس

تلفیق غذاهای خانگی و مدرن ابتکاری جدید از پاپلس است که با تولید ساتدویچ های آماده ی کوکوسبزی و کوکوسیب زمینی به بازار انجام پذیرفت.
شرح
تلفیق غذاهای خانگی و مدرن ابتکاری جدید از پاپلس است که با تولید ساتدویچ های آماده ی کوکوسبزی و کوکوسیب زمینی به بازار انجام پذیرفت.