محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

کوکو سبزی

کوکوسبزی یک غذای سنتی ایرانی ست که اکنون می توانید به سادگی تنها در چند دقیقه آن را آماده و میل کنید.
شرح

کوکوسبزی یک غذای سنتی ایرانی ست که اکنون می توانید به سادگی تنها در چند دقیقه آن را آماده و میل کنید.