محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی غذایی سالم و جزء غذاهای سنتی ما ایرانیان است. سرشار از پروتئین و هیدروکربن. آن را به آسانی آماده و میل نمایید.
شرح

کوکو سیب زمینی غذایی سالم و جزء غذاهای سنتی ما ایرانیان است. سرشار از پروتئین و هیدروکربن. آن را به آسانی آماده و میل نمایید.