محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

فلافل

شرح

فلافل غذای سنتی مردم خطه ی خوزستان است. فلافل پاپلس مانند دیگر غذاهای آن سرشار مواد مغذی و تامین کننده نیاز بدن به غذاهای سالم و پر انرژی ست.