محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

کباب لقمه

پاپلس بار دیکر با محصول جدیدی درگروه غذاهای سنتی به نیاز مشتریان برای طبخ ساده و سریع غذاهای پرطرفدار ایرانی پاسخ داد. کباب لقمه غذایی ست که هر ایرانی با طعم خوشمزه ی آن آشناست.
شرح

پاپلس بار دیکر با محصول جدیدی درگروه غذاهای سنتی به نیاز مشتریان برای طبخ ساده و سریع غذاهای پرطرفدار ایرانی پاسخ داد. کباب لقمه غذایی ست که هر ایرانی با طعم خوشمزه ی آن آشناست.