محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

کباب شامی

شامی کباب غذایی ست که پاپلس آن را برای طرفداران غذاهای سنتی آماده و تولید کرده است تا علاقه مندان به این غذای سنتی به آسانی و سرعت آن را آماده کرده و میل نمایند.
شرح

شامی کباب غذایی ست که پاپلس آن را برای طرفداران غذاهای سنتی آماده و تولید کرده است تا علاقه مندان به این غذای سنتی به آسانی و سرعت آن را آماده کرده و میل نمایند.