محصولات غذایی پاپلُس

پاپلس همواره متعهد به تولید محصولات سالم از طریق پیاده سازی سیستم های تضمین کیقیت می باشد.پاپلُس هدیه ای سالم برای شماست.

  • بدون مواد نگهدارنده
  • انجماد از طریق سیستم انجماد سریع
  • دارای استاندارد های ملی و بین المللی

شنیتسل مرغ سوخاری

یکی از غذای محبوب در گروه غذاهای مدرن شنیتسل مرغ سوخاری ست که از گوشت خالص مرغ تهیه شده. ویژگی ممتاز این محصول استفاده از گوشت سینه مرغ بدون فرآیندهای جانبی ست.
شرح

یکی از غذای محبوب در گروه غذاهای مدرن شنیتسل مرغ سوخاری ست که از گوشت خالص مرغ تهیه شده. ویژگی ممتاز این محصول استفاده از گوشت سینه مرغ بدون فرآیندهای جانبی ست.