به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

ساندویچ آماده فلافل

ساندویچ فلافل پاپلس میان وعده ای پرانرژی و خوشمزه برای تامین نیاز روزانه شما در ساعات تحصیل و کار می باشد.

ترکیبات : 

170 گرم – 220 گرم