به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

ساندویچ آماده کوکو سبزی

تلفیق غذاهای خانگی و مدرن ابتکاری جدید از پاپلس است که با تولید ساندویچ های آماده ی کوکوسبزی و کوکوسیب زمینی به بازار انجام پذیرفت.

ترکیبات : 

170 گرم – 220 گرم