به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

فلافل

فلافل غذای سنتی مردم خطه ی خوزستان است. فلافل پاپلس مانند دیگر غذاهای آن سرشار مواد مغذی و تامین کننده نیاز بدن به غذاهای سالم و پر انرژی ست.

ترکیبات : 

450 گرم – 1000 گرم