به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

کتف و بال زعفرانی

ترکیبات : 

900 گرم