به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

کتلت گوشت 40%

ترکیبات :