به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

کتلت گوشت 60%

ترکیبات :