به وب سایت محصولات غذایی پاپلُس خوش آمدید.

همبرگر 30%

در میان غذاهای مدرن ، همبرگر پرطرفدار ترین غذایی ست که همه عاشق اش هستند. آنچه که همبرگر پاپلس را متمایز می کندطعم و کیفیت

همبرگر 60%

در میان غذاهای مدرن ، همبرگر پرطرفدار ترین غذایی ست که همه عاشق اش هستند. آنچه که همبرگر پاپلس را متمایز می کندطعم و کیفیت

کباب لقمه

پاپلس بار دیکر با محصول جدیدی درگروه غذاهای سنتی به نیاز مشتریان برای طبخ ساده و سریع غذاهای پرطرفدار ایرانی پاسخ داد. کباب لقمه غذایی

همبرگر 90%

در میان غذاهای مدرن ، همبرگر پرطرفدار ترین غذایی ست که همه عاشق اش هستند. آنچه که همبرگر پاپلس را متمایز می کندطعم و کیفیت